Basisschoolbegeleiding

shutterstock 266216411 web

CITO-training

Na een aantal jaren op de basisschool is het bijna zover. Uw zoon of dochter gaat de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs! Maar voor het zover is, gaan zowel u als ouder als uw zoon/ of dochter een spannend jaar tegemoet. Dit schooljaar gaat uw kind, samen met u en zijn/ haar leerkracht, een keuze maken voor een bepaald type voortgezet onderwijs. Een van de hulpmiddelen die houvast bieden bij het kiezen van het juiste brugklastype is de Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als de Citotoets.

Wat is de Citotoets?

De Citotoets is een onafhankelijke en betrouwbare toets waarmee gemeten wordt wat kinderen hebben geleerd in acht jaar basisonderwijs. Deze zogenaamde leervorderingen zeggen iets over de kansen van uw kind in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. De Citotoets bestaat uit vragen over Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en meestal ook Wereldoriëntatie. Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Dit betekent dat uw kind het goede antwoord moet kiezen uit vier mogelijkheden. Er is altijd maar één antwoord goed. Aan het einde van de laatste toetsdag gaan alle antwoordbladen naar Cito. Daar worden ze verwerkt. In maart krijgt de basisschool voor elke leerling een leerlingrapport met de scores van de leerling op de Citotoets.

Wat kan de Studiecirkel voor uw kind betekenen?
De Citotoets is geen examen waarvoor uw zoon of dochter kan slagen of zakken. De uitslag van de toets helpt bij het kiezen voor een bepaald type voortgezet onderwijs. In de toets komt de gewone, gangbare leerstof van de basisschool aan de orde. Toch is het voor veel kinderen heel spannend om de Citotoets te maken. Ze moeten nu echt laten zien wat ze kunnen en weten. Dat vraagt om concentratie en inzet. Daarom is het goed als uw kind van tevoren weet hoe de toets in elkaar zit en wat voor soort vragen erin voorkomen.

De Studiecirkel biedt de mogelijkheid om een training op maat te volgen als voorbereiding op de Citotoets. Niet alleen worden hiermee de vaardigheden van uw zoon of dochter (bijvoorbeeld rekenen en taal) geoefend, ook het zelfvertrouwen en de motivatie van uw kind zullen hierdoor toenemen.
Tijdens deze training wordt uw zoon of dochter voorbereid op het maken van de Citotoets. De eerste twee lessen worden gebruikt om aan de hand van een foutenanalyse samen met uw kind naar verbeterpunten te kijken. In de overige lessen zal hieraan vervolgens de meeste aandacht besteed worden. Uw zoon/ dochter wordt vertrouwd gemaakt met het juist lezen en interpreteren van de tekst en de vraagstelling. Door in de training ook geregeld te werken onder tijdsdruk leert uw kind om te gaan met toetsspanning. Bovendien wordt op deze manier gewerkt aan het zelfvertrouwen en de motivatie van uw kind. Zo kan uw zoon of dochter zelfverzekerd en gemotiveerd aan het echte toetsmoment beginnen.

 

Deel deze informatie met je vrienden

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn

AfdrukkenE-mail

OP AL ONZE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

cool links large

www.digischool.nl

www.studerenisleuk.nl

www.duitsonline.com