Dyslexiebegeleiding

Wat is dyslexie?

Stichting Dyslexie Nederland (SDN) hanteert de volgende definitie voor dyslexie: dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Zoals uit deze definitie blijkt, kan dyslexie gevolgen hebben voor zowel lezen (technisch en begrijpend) als schrijven (spelling). Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs te maken krijgen met veel verschillende vakken, en vooral met meer talen dan op de basisschool, kunnen er bij een of meerdere vakken problemen ontstaan tengevolge van dyslexie. Ook kan het voorkomen dat dyslexie zich pas uit, wanneer de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat. Hij/ zij heeft de dyslexie op de basisschool kunnen compenseren, maar de moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits), de grotere hoeveelheid leerstof, het hogere werktempo en de grotere mate van zelfstandigheid zorgen ervoor dat de leerling het niet meer kan bijbenen. Naast leerproblemen kan dyslexie gevolgen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het zelfvertrouwen van een leerling met dyslexie kan aangetast worden en ook de motivatie kan achteruit gaan.

Dyslexiebegeleiding bij de Studiecirkel

shutterstock 330998912 webZoals uit bovenstaande informatie blijkt kan, dyslexie zich op verschillende manier uiten en voor uiteenlopende problemen zorgen. Niet alleen de talen zijn een struikelblok, ook bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis (en zelfs wiskunde!) kunnen zich moeilijkheden voordoen, omdat bij al deze vakken een groot beroep gedaan wordt op lees- en spellingvaardigheid. Het is dan ook zaak om dyslexie zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Bij de aanpak van dyslexie moet men zich er bewust van zijn dat dyslexie nooit overgaat. Wel bestaan er veel hulpmiddelen, waarmee dyslectische leerlingen hun problemen kunnen compenseren.

Ook bij de Studiecirkel kunnen leerlingen terecht voor dyslexiebegeleiding. Wij maken hiervoor gebruik van verschillende methodes en hulpmiddelen, afgestemd op de behoeften van de individuele leerling. Zo kan er bijvoorbeeld extra ondersteuning gegeven worden bij de talen om een achterstand te voorkomen. Daarnaast begeleiden wij dyslectische leerlingen met behulp van het programma Kurzweil 3000 . Dit is de beste en meest gebruikte dyslexiesoftware, waarmee dyslectici beter kunnen lezen, spellen, schrijven en studeren. Het programma leest digitale teksten (bijvoorbeeld schoolboekteksten) voor, waarbij de leerling de tekst op het scherm mee kan lezen. Dit verbetert het leesbegrip en de leessnelheid. Daarnaast beschikt Kurzweil over diverse hulpmiddelen die het spellen, schrijven en studeren voor een dyslectische leerling vergemakkelijken (woordenboeken, spellingcontrole etc.). Voor de begeleiding van dyslectische leerlingen beschikt de Studiecirkel over een lees- en dyslexiespecialist en een Kurzweilcoach.

Leerlingen die naast de studiebegeleiding gebruik willen maken van het programma Kurzweil betalen een meerprijs van € 20 per maand. Ook individuele dyslexiebegeleiding kan via de Studiecirkel ingekocht worden.

Deel deze informatie met je vrienden

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn

AfdrukkenE-mail

OP AL ONZE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

cool links large

www.digischool.nl

www.studerenisleuk.nl

www.duitsonline.com